c/Passeig, 29, Castellar del Vallès

Por als petards

Por als petards

Avui m'agradaria parlar-vos de la por de les nostres mascotes als petards.
La primera causa per la qual els nostres animals li tenen por als petards és perquè no saben
identificar de on ve aquest soroll tan estrident llavore'ns no saben com comportar-se davant
d'aquest possible adversari. Passa el mateix amb les tempestes.
És molt important que en les primeres ocasions que es trobin amb aquest soroll nosaltres li
traiem importància, si ens veuen tranquils ells pensen que no deu tenir importància i aprenen
a suportar-ho, en canvi si els intentem tranquil·litzar és com dir-los que realment és important
i que és normal tenir por.
Si ja té la por interioritzada la nostra feina és ajudar-los a normalitzar la situació:
Hem de començar a no donar-li importància als sorolls i comportar-nos de forma el més
natural possible.
La seva intuïció és posar-se a resguard del perill desconegut, hem d'aprofitar aquest instint per
ajudar-los i agafar el lloc que han escollit com a més segur per a preparar-li el seu cau.
Aquest lloc que han seleccionat l'hem de tenir el més fosc possible i el més recollit possible,
quan mes s'assembli a un veritable cau o cova millor.
Hem d'aillar el seu cau dels sorolls externs tancant les persianes i portes que es puguin.
Un soroll "blanc" com el que fan les emissores de televisió o ràdio quan no és sintonitzen bé
els tranquil·litza.
I per altra banda si li donem un producte tranquil·litzant natural que l'únic que li farà serà que
estigui més tranquil, però sense que afectar a les seves reaccions aconseguirem que superi
millor la por. És aconsellable que aquesta ingesta la comenci unes setmanes abans i axis el dia
clau ja tindrà el cos més adaptat.
Recordeu doncs les passes:
- no donar importància ni al soroll ni a la seva por
- deixar que s'amagui al seu lloc escollit que ja li haurem preparat.
- Amb foscor
- Recollidet
- Amb un soroll tranquil·litzant.
- I uns dies abans haver començat a donar li un producte natural per a tranquil·litzar-lo.